HU I EN

Karrier

HM ARMCOM ZRT. munkatársakat keres az alábbi pozíciók betöltésére:(Az adatvédelmi tájékoztató a hirdetések után olvasható.)

 

1. Fejlesztő-tervező villamosmérnök, informatikus

Főbb feladatok:

 • műszaki követelményeknek megfelelő hírközlési és informatikai rendszerek tervezése, fejlesztése, a rendszerekhez szükséges programok megírása
 • rendszerintegrációs feladatok ellátása
 • erős és gyengeáramú energetika tervezése, fejlesztés
 • hírközlési és informatikai mérések kidolgozása és tesztelések végrehajtása
 • hírközlési és informatikai fejlesztési tervek kidolgozása, kivitelezés és gyártás koordinálása
 • a gyártáshoz szükséges dokumentációk összeállítása, anyagszükségletek meghatározása, ehhez szükséges dokumentációk elkészítése
 • a késztermék műszaki leírásának és kezelési dokumentációinak elkészítése

Elvárások:

 • szakirányú egyetemi végzettség,
 • angol nyelvből középfokú „C” típusú, szakmaival bővített nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 • kiváló szintű programozási nyelv ismerete
 • büntetlen előélet
 • előny: felsőfokú angol nyelvtudás

Amit kínálunk:

 • bérezés: képzettség és eddigi tapasztalatok, felkészültség alapján, megegyezés szerint
 • további tapasztalatszerzési, szakmai fejlődési lehetőség
 • stabil, megbízható munkahely
 • munkahelyi étkeztetés
 • béren kívüli juttatás
 • mobilitás célú lakhatási támogatás
 • iskolakezdési támogatás

 

2. Műszaki referens

Főbb feladatok:

 • műszaki irattár kezelése az irattári szabályzatnak megfelelően;
 • feladatok végrehajtási határidejének figyelemmel kísérése, a vezető tájékoztatása;
 • a fejlesztő-tervező mérnökök által készített anyaglisták, anyagigénylések összesítése, továbbítása;
 • tervdokumentálás és sokszorosítás;
 • projekt adminisztrációs feladatok ellátása;
 • egyéb adminisztrációs feladatok ellátása: nyilvántartások vezetése, jelentések készítése, levelezések bonyolítása… stb;
 • tárgyalások, megbeszélések szervezése;

 Elvárások:

 • középfokú műszaki végzettség (híradástechnikai, informatikai területen, stb);
 • magas szintű MS Office ismeret;
 • aktív angol nyelvtudás szóban és írásban;
 • rugalmasság, magas szintű együttműködési készség;
 • hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat;

Előny:

 • felsőfokú műszaki végzettség (híradástechnikai, informatikai területen, stb);
 • Corel Draw ismerete;
 • egyéb idegen nyelv ismerete és használata;

Amit kínálunk:

 • további tapasztalatszerzési, szakmai fejlődési lehetőség;
 • stabil, megbízható munkahely;
 • kedvezményes munkahelyi étkeztetés;
 • béren kívüli juttatás;
 • jogosultság esetén mobilitás célú lakhatási és iskolakezdési támogatás;

 

3. Műszerész

A munkakörbe tartozó, főbb feladatok:

 • informatikai hálózati eszközök telepítése, karbantartása, tesztelése, hibák elhárítása;
 • mikrohullámú, távolsági és multiplex rendszerek, műholdas, illetve más, elektromágneses hullámterjedés elvén működő kommunikációs rendszerek telepítése, karbantartása, hibák elhárítása;
 • telekommunikációs hálózat és eszközeinek monitorozása, technikai szupport nyújtása;
 • adatátvitelre alkalmas kábelezés telepítése, karbantartása;
 • antennák és kapcsolódó eszközeik telepítése, karbantartása;
 • adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartása, hibakeresés, tesztelése és javítása;
 • a számítógépes hardveregységek összeszerelése és beállítása;
 • számítógépes, rádió-, telefon- és televíziós átviteli kábelek szerelése és javítása;
 • távközlési- és adatkábelek és szigetelő burkolatok csatlakoztatása;
 • a távközlésben használatos antennák telepítése, karbantartása és javítása;

 Pályázati feltételek:

 • műszerész középfokú szakképzettség;
 • büntetlen előélet;

Előny:

 •  „B” kategóriás vezetői engedély, vezetési tapasztalattal,

Amit kínálunk:

 • további tapasztalatszerzési, szakmai fejlődési lehetőség, képzések;
 • stabil, megbízható munkahely;
 • béren kívüli juttatás;
 • kedvezményes munkahelyi étkeztetés;
 • jogosultság esetén mobilitás célú lakhatási és iskolakezdési támogatás;

 

4. Villanyszerelő-karbantartó

A munkakörbe tartozó, főbb feladatok:

 • a részvénytársaság ipari és gazdasági létesítményeiben szereli, javítja és karbantartja az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert;
 • a védőcsövek falba süllyesztése vagy falra erősítése, elosztódobozok, kapcsolók, biztosítékok, kapcsolószekrények és világítástechnikai szerelvények felszerelése, a falban tett kár javítása kül- és beltérben egyaránt;
 • a villamosvezeték- rendszer meghibásodása esetén a hibahely behatárolása (zárlatos, szakadt vagy összeégett vezetékszakaszok, meghibásodott szerelvények, zárlatos fogyasztó, kiégett világítótestek stb.) és javítása;
 • az elektromos vezetékek, berendezések és szerelvények elrendezésének és telepítésének tervezése a feladat meghatározásnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelően;
 • egyéb kisebb karbantartási feladatok;

 

Pályázati feltételek:

 • villanyszerelő középfokú szakképzettség;
 • legalább 1 év szakmai tapasztalat;
 • büntetlen előélet;

 Előny:

 • erősáramú villanyszerelésre jogosító végzettség, és tapasztalat;
 • „B” kategóriás vezetői engedély, vezetési tapasztalattal;

 Amit kínálunk:

 • stabil, megbízható munkahely;
 • béren kívüli juttatás;
 • kedvezményes munkahelyi étkeztetés;
 • jogosultság esetén mobilitás célú lakhatási és iskolakezdési támogatás;

 

5. Udvaros

Főbb feladatok:

 • fűnyírás géppel és motoros kézi fűkaszával
 • hóeltakarítás, jégmentesítés
 • parkgondozási feladatok, kertészeti munkák
 • esetenként anyagmozgatás, karbantartás

Elvárások:

 • befejezett 8. általános iskolai tanulmányok
 •  „B” kategóriás jogosítvány
 • jó fizikai állóképesség
 • megbízhatóság
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmunkásképző intézet, kertész végzettség

Amit kínálunk:

 • stabil, megbízható munkahely
 • béren kívüli juttatás
 • kedvezményes munkahelyi étkeztetés
 • jogosultság esetén mobilitás célú lakhatási és iskolakezdési támogatás;

Munkavégzés helye: Gödöllő 

Jelentkezés:   Részletes szakmai önéletrajzát, fizetési igény megjelölésével, lezárt borítékban a személy és munkaügyi osztályra címezve a portán leadva, vagy az alábbi e-mail címre várjuk: hmarmcom@armcom.hu 

 

Adatvédelmi tájékoztató

A HM ARMCOM ZRt. számára kiemelt fontosságú az álláspályázatára, vagy toborzási nyilvántartásba jelentkezők által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a jelentkezők információs önrendelkezési jogának biztosítása. A HM ARMCOM ZRt. a jelentkezők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

 

1. Az adatkezelő neve:

 HM ARMCOM ZRt.

2. Az adatkezelő címe:

Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/A.

3. Elérhetőség:

Email: hmarmcom@armcom.hu

4. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:

Részvénytársaság nyilvántartja és kezeli a álláspályázati eljárással kapcsolatos adatokat, amelynek célja a megfelelő munkaerő kiválasztása, a toborzási eljárás elősegítése.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről.

6. A kezelt adatok köre kiterjed:

                - természetes személyazonosító adataira,
                - önéletrajzára, motivációs levelére, kísérő levelére,
             - a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira, (pl. iskolai végzettség, ajánlólevél)
                - a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire,

7. Ki ismerheti meg az adatokat:

A Részvénytársaság által vezetett nyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni, illetve a Részvénytársaság hozzájárulásával abból adatokat átvenni:

 

                - A Részvénytársaság vezérigazgatója.
               - Meghatározott körben a Részvénytársaság vezérigazgatója által feljogosított, részvénytársaságnál alkalmazásban álló személy.
                - Saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy.
                - Fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy.
                - Munkaügyi per kapcsán az illetékes bíróság/törvényszék.
         - Feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a munkaviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság/törvényszék.

8. Az adatkezelés időtartama és célja:

A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a Részvénytársaság a pályázati eljárás lezárását követően egy évig őrzi, abból a célból, hogy a későbbi álláslehetőségek esetén betekinthessen a korábban benyújtott jelentkezések anyagaiba.

9. Adatbiztonsági intézkedések:

A HM ARMCOM ZRT. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Adatvédelmi törvény és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. Adatok helyesbítése, kijavítása:

A pályázati és a toborzási nyilvántartásban szereplő személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadni.

A pályázati és a toborzási nyilvántartásban szereplő személy adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá írásos formában kérheti.
A pályázó kérelmére a Részvénytársaság tájékoztatást köteles adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

11. Jogérvényesítési lehetőségek:

A pályázó az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja.

12. A pályázati és toborzási nyilvántartás adatköre (pályázatban megadott adatok alapján):

I.
- név
- születési hely, idő
- lakcím, telefonszám, email cím
II.
- szakmai tapasztalat
- munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
- betöltött feladatkör/munkakör
- időtartam
III.
- iskolai végzettség
- képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
- képzés időtartama, végzés időpontja
- idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
- informatikai ismeretek
IV.
Egyéb opcionális adatok
- Jogosítvány

13. Hozzájárulás az adatok kezeléséhez:

A pályázó pályázata megküldésével egyidejűleg hozzájárul, adatainak nyilvántartásához.

Ezáltal a pályázati adatbázisban és/vagy a toborzási nyilvántartásban adatait a HM ARMCOM ZRT. a hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli:
              - a hozzájárulás megtagadása semmilyen következménnyel nem jár
              - a hozzájárulása bármikor visszavonható, a pályázóra nézve semmilyen következménnyel nem jár.

A pályázónak lehetősége van bármikor a Részvénytársaságnál nyilvántartott adatainak és pályázati anyagának törlését kérni. A pályázó a törlést személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá írásos formában a Részvénytársaságnál írásban kérheti.

14. Adatvédelmi nyilatkozat

A pályázatának elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a HM ARMCOM ZRT. az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza. A megadott személyes adatai nyilvánosságra hozatalához nem járul hozzá. Tudomása van arról, hogy e hozzájárulás bármikor visszavonható, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.) 14.§ c) pontja alapján. Az adatkezelőtől a hmarmcom@armcom.hu e-mail címre elküldött levélben kérheti a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv.16.§) köteles eleget tenni. Amennyiben a pályázati adtabázisban nyilvántartott adatai kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásra kerül, abban az esetben a pályázati eljárás további szakaszában a pályázó nem vesz részt. Pályázatának elküldésével elismeri, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismerte, az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit elfogadta.

Elérhetőségünk

2100 Gödöllő
Dózsa György út 63/A.
Telefon: +36 28 422 119,
+36 28 422 120
Fax: +36 28 422 053

E-mail: hmarmcom@armcom.hu
2018 Minden jog fenntartva © www.armcom.hu