HU I EN
Minőségpolitika

A minőségnek kiemelten fontos szerepe van a HM ARMCOM ZRt. működésében. A műszaki tervezés, gyártás, szolgáltatás minőségi színvonala a társaság, ezáltal valamennyi munkatárs személyes célkitűzései megvalósításának záloga, egyben feltétele a versenyképesség megőrzésének, javításának a változó gazdasági viszonyok között.

A HM ARMCOM ZRt. vezetése kinyilvánítja, és intézkedéseiben érvényre juttatja a minőség iránti elkötelezettségét.

Előre tervezett és felügyelt folyamatokkal, megfelelő felkészültségű munkatársakkal a műszaki tervezés, gyártás és szolgáltatás folyamatát minden időpontban tudatosan úgy alakítjuk, hogy a termékeink, szolgáltatásaink minél magasabb szinten teljesítsék vevőink igényeit és elvárásait, kivívják megelégedettségüket.

Minőségirányítási rendszerünknek folyamatosan támogatnia kell a tulajdonosi elvárásokat, a Részvénytársaság eredményességét, a megbízható gazdaságos termelést, a követelményeknek megfelelő és elvárt minőségű termék-előállítást, szolgáltatást.

Foglalkoztatáspolitikánkon keresztül biztosítjuk a minőségi munkavégzéshez szükséges humán erőforrást és a minőségi munkavégzés elismerését. Tervezett módon tudatosítjuk, valamennyi érintett munkatársunk elemi kötelessége - saját munkaterületén a szabályzók betartásán keresztül - a minőségi munkavégzés megvalósítása. Alapvető követelménynek tekintjük munkatársaink folyamatos és rendszeres szakmai továbbképzését, szakmai fejlődését, ezáltal a munkakultúra további fejlesztését, valamint a technikai fejlődés figyelemmel kisérését és a rövid időn belüli alkalmazásának elsajátítását.

Beszállítóinktól megköveteljük, hogy az általuk termelt, szállított termékek mindenkor feleljenek meg az előírt minőségi követelményeknek, biztosítva ezzel termékeink minőségének szintjét és annak emelését.

Az erőforrások biztosításakor, a műszaki tervezés, a gyártás és szolgáltatás minden fázisában betartjuk az érvényes Európai Uniós és hazai jogszabályok, utasítások, valamint a vevők előírásait. A rendelkezésünkre álló anyagi, tárgyi eszközöket és humán erőforrásokat minőségcentrikusan, hatékonyan működtetjük. Törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására.

Minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésével biztosítjuk, hogy egyre magasabb szinten feleljünk meg az ISO 9001 szabvány, valamint az AQAP 2110 normatív dokumentum követelményeinek. Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy azonosuljon a Részvénytársaság minőségpolitikájával és minőségpolitikai célkitűzéseivel, megismerje, megértse és alkalmazza a minőségirányítási rendszereink előírásait, és saját tevékenységével járuljon hozzá a Részvénytársaság szakmai és piaci sikereihez.

Elérhetőségünk

2100 Gödöllő
Dózsa György út 63/A.
Telefon: +36 28 422 119,
+36 28 422 120
Fax: +36 28 422 053

E-mail: hmarmcom@armcom.hu
2018 Minden jog fenntartva © www.armcom.hu